Buddhavacana
                                                                                                   "woorden van de Ontwaakte"
 

 Biografie André Baets (anagarika Kassapa)

 

Begin jaren negentig nam ik toevlucht in de Boeddha, de Dhamma en de Sangha en was ik dus officieel ‘boeddhist’.  Ik studeerde en trainde in de Tibetaanse traditie (Kagyu), de Soto zen traditie en de Theravada traditie.
Op zoek naar de meest oorspronkelijke leringen ontmoette ik Rob Janssen (samen met Jan De Breet vertaler van de Pali-Canon) die mijn mentor werd en me aanmoedigde om deze oude teksten te bestuderen.
Stilaan groeide de behoefte aan een groter engagement en het was Rob die me attent
maakte op de gelofte die zich situeert tussen leek en kloosterling, namelijk het anagarika-schap. 
Volgens de Vinaya, de kloosterregels, is elke novice een anagarika, een thuisloze, die al het wereldlijke achter zich heeft gelaten.  Maar het is al eeuwen zo dat leken op de uposatha dagen (nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier), wanneer ze met hun gezin naar de tempels komen om naar de voordrachten van de monniken te luisteren, voor die dag de achtvoudige voorschriften op zich nemen. 
Zo ontstond een nieuwe interpretatie voor het anagarika-schap. 
Leken die de acht oefenregels van de monniken, niet enkel voor één dag maar voor langere perioden of voor de rest van hun leven op zich nemen. 
Dit gebeurde concreet in Sri Lanka onder de impuls van David Hewavitharana, die de naam anagarika Dhammapala aannam en een stuwende kracht werd in het herwaarderen van de boeddhistische tradities en waarden in Sri Lanka en India.  Hij bleef zijn hele leven leek, scheerde het hoofd niet en werd pas het jaar van zijn overlijden monnik. 
Een ander voorbeeld is lama anagarika Govinda die trouwde met Li Gotami en zelfs een huisje bezat op Sri Lanka.  Beiden voorbeelden van mensen die zich ten volle engageerden in het boeddhisme, maar als leek meer vrijheid en wereldse mogelijkheden konden benutten dan de aan strikte regels gebonden monniken. 
Het is in die geest dat ik de anagarika geloften op mij nam. 
Rob Janssen koos mijn naam: anagarika Kassapa. 
Ondertussen probeer ik al enkele jaren deze oude boeddhistische teksten voor een breder publiek toegankelijk te maken.

 

N’atthi me saranam aññan,

Buddho me saranam varam.

Etana sacca-vajjena

hotu me jayamangalam.

 

Er is voor mij geen andere toevlucht,

de Boeddha is voor mij de opperste toevlucht.

Door dit woord van waarheid

moge er voor mij overwinning en zegen zijn.

(uit de ‘Tiratana Vandana’, de Eerbetuiging aan de Drie Juwelen)

 
Home