Buddhavacana
                                                                                                  "woorden van de Ontwaakte"
 

  Lezing

Commentaren op de verzen van de leer van de Boeddha.


De Dhammapada is een verzameling van 423 verzen.
Maar er bestaat ook een volumineus werk, de
Dhammapada Atthakatha. Dit boek bevat, naast de hoger genoemde verzen, ook de verhalen naar aanleiding van dewelke de Boeddha deze zou hebben uitgesproken.
Er gebeuren in deze verhalen soms wonderlijke dingen. Maar wat het belangrijkste is, is de boodschap die de toehoorder meekrijgt.
Op een toegankelijke manier worden de basisprincipes van het boeddhisme (karma, wedergeboorte…) uiteengezet.

Ik geef deze lezing bij het ‘Elcker-ik Centrum,
Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen.
Op maandagavond 7 oktober 2013 om 20u (einde 22.30u).
Voor praktische info en inschrijving:
www.elcker-ik.be