Buddhavacana
                                                                                             "woorden van de Ontwaakte"
 

 

Het kloosterleven verliest aan betekenis in het rijker wordende Thailand.

De monniken van Baan Pa Chi in noord Thailand gaan ’s morgens vroeg niet meer op bedelronde. In plaats daarvan belt de abt naar het plaatselijke restaurant en laat het voedsel brengen…

Consumptiedrang en materialisme laten zich ook in Thailand gelden. Kloosters en tempels worden steeds rijker door schenkingen van leken, die alzo verdiensten hopen te vergaren, maar staan grotendeels leeg door het gebrek aan volledig gewijde monniken. Er is zelfs al een import van novices uit het arme buurland Myanmar op gang gekomen.
Officieel zijn er in Thailand 290.000 monniken. Maar volgens een telling van de monniken gemeenschap zijn het er niet meer dan 70.000 of één per dorp.
Waar vroeger bijna elke jonge man een aantal maanden tot een jaar in het klooster verbleef, als een soort overgangsrite en om zich de boeddhistische waarden eigen te maken, is dit nu nog hooguit één symbolische week.
Phra Paisan Visalo, een vooraanstaande monnik en abt vertelt: "Vroeger kwamen de dorpelingen op de feestdagen (uposatha) naar de tempels; nu gaan ze naar het shoppingcenter. Als er problemen waren werden de monniken geraadpleegd. Nu ga je te rade bij een kennis of bel je een advocaat. Onze rol in de gemeenschap is teruggebracht tot het leiden van begrafenissen, huwelijken en het inzegenen van huizen.
Het monnikschap heeft ingeboet aan kwantiteit en kwaliteit."

Zie voor het volledige artikel: The Buddhist Channel 18 december 2012