Buddhavacana
                                                                                                    "woorden van de Ontwaakte"
 

De indeling van de Pali-Canon. (1)

 

 1. Vinaya-Pitaka

  Hierin worden de orderegels voor monniken en nonnen uiteengezet, samen met commentaar en verhalen die vertellen hoe de regels tot stand zijn gekomen.

   

 2. Sutta-Pitaka

  Deze bevat de leerredes (sutta’s) van de Boeddha en bestaat uit vijf verzamelingen (nikaya’s).
  Digha-Nikaya: de verzameling van lange leerredes.
  Majjhima-Nikaya: de verzameling van middellange leerredes.
  Samyutta-Nikaya: de verzameling van thematisch gegroepeerde leerredes.
  Anguttara-Nikaya: de verzameling van numeriek geordende leerredes.
  Khuddaka-Nikaya: de verzameling kleinere teksten; een heterogene collectie van 15 werken,
  met als belangrijkste:
  Dhammapada, één van de meest bekende en vertaalde boeddhistische geschriften.
  Udana: spontane uitlatingen van de Boeddha.
  Itivuttaka: citaten van de Boeddha.
  Suttanipata: leerredes die bijna allemaal in versvorm zijn.
  Theragatha en de Therigatha: verzen van respectievelijk verlichte monniken en nonnen.
  Jataka: mythische verhalen over vroegere geboortes van de Boeddha. Ze zijn zeer populair en zelfs al in vroege tijden doorgedrongen tot in Europa.

   

 3. Abhidhamma-Pitaka

          Een verzameling van scholastische teksten die een schematische weergave bevatten van de leer
          van de Boeddha. 

          (1)De Breet en Janssen 2001 Digha-Nikaya p. 38-39

Gebruikte afkortingen:

AN      Anguttara-Nikaya
Dhp    Dhammapada
DN      Digha-Nikaya
It         Itivuttaka
Jat      Jataka
MN    Majjhima-Nikaya
P         Pali
Skt      Sanskriet
Snip    Sutta-Nipata
SN      Samyutta-Nikaya
Ud      Udana
Vin     Vinaya
Vism  Visuddhimagga van Buddhaghosa