Buddhavacana
                                                                                               "woorden van de Ontwaakte"
 

Bron.

Tenzij anders vermeld baseer ik me voor de Pali-Canon op de Nederlandse vertaling door Jan de Breet en Rob Janssen. (1)

In de algemene inleiding van ‘Aldus sprak de Boeddha’ schrijven ze: "Bij de vertaling in het Nederlands zijn wij zo dicht mogelijk bij de Pali-tekst gebleven zonder ons al te veel vrijheden te veroorloven. De stijl van de tekst in het Pali is vaak enigszins ‘gedragen’, plechtstatig en wij meenden deze niet te moeten ‘moderniseren’ om tot een vlot leesbaar geheel te komen. Nooit hebben wij onze toevlucht genomen tot het gebruik van ‘…’, wanneer het er om ging herhalingen te vermijden, zoals door andere Europese vertalers vaak gedaan wordt en in wetenschappelijke publicaties gebruikelijk is. Onzes inziens bevordert dit niet de leesbaarheid van de tekst, zeker niet wanneer uit de Sutta’s voorgelezen wordt tijdens een religieuze bijeenkomst. Steeds hebben wij andere oplossingen gevonden om langdradige herhalingen in de vertaling te vermijden, zonder aan het principe van een doorlopende tekst afbreuk te doen."(2)

  1. Voor de tot nu toe verschenen vertalingen zie uitgeverij asoka www.asoka.nl
  2. De Breet en Janssen 2007 Aldus sprak de Boeddha p. 29