Buddhavacana
                                                                                          "woorden van de Ontwaakte"
 

   

De Boeddhistische vlag.

 

De Boeddhistische vlag werd begin 1885 door het ‘Colombo Committee’
(Sri Lanka) ontworpen. Deze vergadering bestond uit monniken
(maha thera) en leken (o.a. de vader en grootvader langs moederszijde van Anagarika Dhammapala).
De vlag werd voor het eerst publiekelijk gebruikt op 28 april 1885. Het was de eerste keer dat Vesak
(dag waarop de geboorte, verlichting en dood van de Boeddha wordt herdacht) onder Brits gezag werd gevierd.
Na enkele aanpassingen qua vorm werd de vlag in 1889 door Anagarika Dhammapala voorgesteld in
Japan en later ook in Birma.

Op de openingsconferentie van ‘the World Fellowship of Buddhism’ in 1950 werd de vlag door de aanwezigen unaniem aanvaard als representatief voor de hele Boeddhistische wereld.

Blauw: Liefdevolle vriendelijkheid.
Geel
: De middenweg; het vermijden van extremen.
Rood
: De zegening en weldaad van de beoefening.
Wit
: De zuiverheid van de Dhamma; leidend naar bevrijding.
Oranje
: Wijsheid en inzicht door de leringen van de Boeddha.
De band met korte stukjes
: Symbool voor het samengaan van bovenvermelde deugden en verwijzend naar de kleuren van de aura die de Boeddha omringde toen hij de Verlichting bereikte.

 

                 Mangala Vihara, tempel in Singapore